กรอบการทำงานเพื่อสนับสนุนวิธีการที่ปลอดภัย และทำให้มีการตัดสินใจของผู้บริหารที่มีข้อมูลมากขึ้น

การรักษาระยะห่างทางสังคม การการติดตามการสัมผัส และอื่น ๆ

บทคัดย่อ

ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบ ความปกติใหม่กำลังเกิดขึ้นเนื่องจากธุรกิจต่างหาวิธีดำเนินการต่อไป ในขณะที่ใช้มาตรการลดการแพร่กระจายของไวรัส

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) มอบคำแนะนำอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ธุรกิจมอบสภาพแวดล้่อมของการทำงานที่มีความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่น หน้ากาก แผ่นกั้นพลาสติก แท่นล้างมือ และอุปกรณ์ปิดใบหน้า ล้วนมีบทบาทสำคัญในการลดการแพร่ระบาด แต่จากคำแนะนำของ CDC ทางที่ดีที่สุดเพื่อลดการระบาดของโรคโควิด-19 คือการลดการสัมผัสใกล้ชิดตัวต่อตัว – หรือที่นิยมพูดกันทั่วไปว่าการรักษาระยะห่างทางสังคม

CDC เรียกการรักษาระยะห่างทางสังคมว่า “การรักษาระยะห่างทางกายภาพ” หมายถึงการรักษาพื้นที่ที่ปลอดภัย - ขณะนี้กำหนดไว้ 6 ฟุต - ระหว่างบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน หลักการของวิธีการนี้มาจากวิธีการที่ไวรัสแพร่กระจาย เมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือพูด ละอองฝอยสามารถกระจายในอากาศและแพร่โรคโควิด-19 ให้คนรอบข้าง

ความท้าทายของธุรกิจเป็นสองเท่า ประการแรก บริษัทสามารถจัดให้มีการรักษาระยะห่างทางสังคมได้ทั่วถึงทั้งองค์กรหรือไม่? ประการที่สอง พวกเขาจะดำเนินการอย่างไรหากผลตรวจเชื้อของพนักงานเป็นบวก?