ความสำคัญของการดึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงจากระบบเทเลเมติกส์ของรถยกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและปกป้องผลกำไร

ข้อมูลเล็กน้อย ผลกระทบมาก

บทคัดย่อ

ในยุคสมัยของเครือข่ายดิจิตอลที่ขยายตัว เครื่องมือที่เชื่อมต่อและระบบที่ประสานกันที่ฉลาดขึ้น ธุรกิจกำลังเปลี่ยนไปสู่การใช้ภูมิปัญญาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปกป้องผลกำไรของพวกเขา การปฏิบัติงานโดยใช้รถยก โปรแกรมโทรมาตรสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องมากมายเพื่อการพูดคุยสั้น ๆ กับระบบธุรกิจแบบฉลาดที่ดำเนินงานได้

แม้แต่การปฏิบัติงานจัดการวัสดุก็กำลังเผชิญหน้ากับแรงกดดันในการเพิ่มผลผลิตและผลกำไรให้สูงสุด สถานที่ส่วนมากยังไม่ได้ใช้ข้อมูลกลุ่มรถอย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลการสำรวจก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า ในขณะที่บริษัท 80 เปอร์เซ็นต์ ติดตามข้อมูลรถยกในทางใดทางหนึ่ง มีเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ที่ใช้อุปกรณ์ติดตามและมีการใช้งานโดยผู้ขับเฉพาะ ต้นทุนของการไม่รู้อาจสูง โดยเฉพาะเมื่อตั้งแต่บริษัทจำนวนมาอย่างไม่เคยมีมาก่อนเน้นความสามารถในการสร้างผลกำไร ความสามารถในการผลิต และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

เอกสารไวท์เปเปอร์นี้สรุปข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของการทำงานโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกขนาดเล็กในการกำหนดขนาดของกลุ่มรถและแรงงานที่เหมาะสม และแสดงคุณค่าของความฉลาดของรถยกที่ดำเนินงานได้ในภาพรวมของสมการความสามารถในการผลิต