อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งระดับอุตสาหกรรม

บทคัดย่อ

ทศวรรษ 2000s เป็นยุคของการจุดกระแสเครื่องอุปโภคอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “บิ๊กแบงของข้อมูล” การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ และจึงเป็นการเริ่มต้นรุ่งอรุณแห่งยุึคดิจิตอลครั้งใหม่ ซึ่งเชื่อมต่อแทบทุกคนและแทบทุกสิ่ง

โลกที่มีการเชื่อมต่อได้เติบโตด้วยความเร็วอย่างน่าประหลาดนับตั้งแต่นั้น - จาก “อุปกรณ์ฉลาด” 2 พันล้านชิ้นในปี 2006 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 200 พันล้านชิ้น ในปี 2020 ทำให้เกิดการปะทุของข้่อมูล และคำต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งระดับอุตสาหกรรม (IIoT) บิ๊กดาต้า 5G และคลาวด์ กลายเป็นคำที่ใช้ทั่วไป

ในระดับพื้นฐาน คำเหล่านี้หมายถึงความสามารถที่เรียกได้ว่าแพร่หลาย ของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อส่งและรับข้อมูล ผู้ใช้จึงสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้น และทำให้เกิดการดำเนินการโดยอัตโนมัติ จึงช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตของแรงงาน

แต่จะมีความหมายอย่างไรต่อธุรกิจ โดยเฉพาะคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า?