Internet vạn vật công nghiệp

Tóm tắt

Những năm 2000 đã chứng kiến một bước ngoặt trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, điều này đã dẫn đến hiện tượng “Bùng nổ dữ diệu lớn.” Kết nối internet tốc độ cao đã có trong các thiết bị di động và do đó đây là khởi nguồn của kỷ nguyên kỹ thuật số mới, kết nối hầu như tất cả mọi người và mọi vật trực tuyến.

Kể từ đó, thế giới kết nối phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc - tăng từ 2 tỷ “thiết bị thông minh” vào năm 2006 lên 200 tỷ vào năm 2020. Điều này đã dẫn đến sự bùng nổ thông tin và các thuật ngữ như Internet vạn vật công nghiệp (IIoT), dữ liệu lớn, 5G và điện toán đám mây trở nên phổ biến trong ngôn ngữ địa phương.

Ở cấp độ cơ bản, các thuật ngữ này đề cập đến khả năng gửi và nhận dữ liệu gần như phổ biến trên tất cả các thiết bị. Người dùng có thể tận dụng dữ liệu này để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn và tự động hóa các hành động, từ đó có thể tăng năng suất lao động.

Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà kho và trung tâm phân phối?