ERP40-55VM

四轮充气轮胎电动叉车

专用于要求苛刻的工业和制造业用途。

80 伏节能叉车系列,可为室内外重型应用带来最高的生产力水平

  • 连续稳定性增强
  • 以操作员的舒适为宗旨
  • 4 个性能模式
  • 高可视性门架
  • 经营成本低
业内领先

‐ 仓库和第三方物流 ‐ 农业 - 家居中心 - 常规制造

开始报价

想要进一步了解本产品或获得报价?告诉我们您的应用,我们的解决方案团队将与您联系,讨论您的具体需求,并启动报价流程。

开始报价

VM 系列具有较高的储备容量,是重型和属具应用中的终极叉车,最高支持 5500 kg,适用于木材、造纸和纸浆、酿造、装瓶和蒸馏、金属制造和汽车行业。

VM 系列电动平衡式叉车具有与 ICE 同等的应用性能,而“电子平衡”可在需要时提供两全其美的性能。

连续稳定性增强

Yale 延长转向轴与 CSE(连续稳定性增强)增加了铰接接头,使 VM 系列能够在更狭窄的工作通道中机动和在崎岖的地面上舒适地工作。

以操作员的舒适为宗旨

它的操作间旨在为操作员提供最舒适的工作环境,具有业内最低的 WBV(全身振动),有助于减少操作员的背部压力和疲劳。自由可调节转向柱可选配倾斜记忆功能,而低踏板高度使上下叉车变得更加容易。

4 个性能模式

四个性能模式可通过“抬头”显示屏选择,从而精确适合应用程序或操作员设置。额外设置可由 Yale 服务技师设置。

高可视性门架

提供全套高可视性 2 级 LFL 和 3 级 FFL 门架。高可视性门架采用新的链条放置和软管路线,最大限度地扩大了操作员的视野。

经营成本低

电子刹车、电子驻车制动、电子转向、CAN 总线和交流技术更少的维护,使得使用寿命期内的维护成本较低。大多数部件的保养间隔为 1000 小时,而油浸式制动器、驱动桥、变速箱和液压油的保养间隔为 4,000 小时。

Nisi ullamco

Nisi eiusmod nulla.

Labore sunt aute pariatur, quis sit aliquip laboris occaecat aliqua. Exercitation minim qui quis nulla sed ea proident, ut tempor. Consectetur et sunt ut enim elit, magna cillum pariatur, proident. Magna aute velit lorem quis cillum ex adipisicing officia ut. Reprehenderit est dolor laborum, fugiat ad eiusmod voluptate ut aute. Veniam, in mollit sed anim quis laborum, irure ut nostrud. Fugiat ut pariatur, velit nisi nostrud lorem sint dolore aute. Adipisicing fugiat do cillum dolor duis culpa cupidatat magna nulla. Id laboris nisi aliqua, in voluptate non in ut ut. Duis consectetur non aute sint labore laborum, in incididunt enim