Press Releases

Yale reikt een visie aan voor vlootbeheerders

 Permanente link:   Alle berichten

Onderzoek naar de benadering van vlootmonitoring in de industrie wijst uit dat veel beheerders, eigenaars en managers geen evaluatie van hun materials handling-vloot uitvoeren of onjuiste of onvolledige informatie gebruiken, hoewel zij de potentiële voordelen daarvan voor hun bedrijven herkennen.

Electric Launch

In het sectorbrede onderzoek uitgevoerd door de fabrikant in materials handling-uitrusting Yale® Europa heeft meer dan 40 procent van de ondervraagden geantwoord dat ze hun floot niet monitoren, minder dan de helft (41 %) dat ze niet bijhouden welke bestuurder welke heftruck gebruikt en minder dan 18 procent monitoren brandstofverbruik of energiekosten.

De monitoring van het heftruckgebruik van een vloot levert een aanzienlijke besparingen van de werkingskosten op en garandeert een hogere eindwaarde van de heftruck. Slechts 30 procent van de ondervraagden monitort het operationele gebruik van elke heftruck en slechts tien procent gebruikt een uitgebreid geautomatiseerd en digitaal vlootmonitorings- of telemetrisch systeem.

Een verrassend aantal van 56 % van de ondervraagden wist niet of gelooft niet dat monitoring van hun vloot en rapporten over gebruik, productiviteit, gebeurtenissen (zoals schade en impactschade) en werkovertredingen een voordeel voor hun bedrijf vormen.

65 % van de ondervraagden gelooft daarentegen dat efficiënt monitoring de levensduur van hun vorkheftruckvloot en gerelateerde uitrusting verlengd en 54 % gelooft dat de productiviteit erdoor wordt verbeterd.

Het belangrijkste resultaat is de herkenning door 70 % van de ondervraagden dat de veiligheid kan worden verbeterd door efficiënte vlootmonitoring. Op basis van het onderzoek zou dit alleen al een drijfveer moeten zijn voor de implementatie van een telemetrisch systeem bij de aanschaf van nieuwe materials handling-machines of de verdere uitrusting van bestaande vloten.

Merkmanager van Yale, Steve Ridgway, gelooft dat in de huidige omgeving waarin operationele kosten en veiligheid alsmaar belangrijkere factoren zijn, iedereen die verantwoordelijk is voor een materials handling-vloot zou moeten onderzoeken welke voordelen vlootmonitoring oplevert voor zijn bedrijf. Ze moeten daarbij de voordelen van lagere operationele kosten, een hogere restwaarde en verbeterde veiligheid op de werkplaats afwegen tegen de initiële aanschafkosten, die vaak de primaire overweging vormen in een aankoopbeslissing. Hij zegt verder: "Bij Yale hebben we het Yale Vision Wireless Asset Management-systeem ontwikkeld voor monitoring via draadloze technologie van prestatiegegevens dat bijdraagt tot de optimale prestaties van de heftruck en dure reparaties en onderhoudskosten minimaliseren.

"Een van de belangrijkste voordelen is het efficiënte gebruik van de vloot. Bedrijven die investeren in een telemetrisch systeem, zoals Yale Vision, stellen al vrij snel vast dat bepaalde machines van hun vloot te weinig en andere te lang worden gebruikt. Dit veroorzaakt meer onderhouds- en servicekosten en in bepaalde gevallen zelfs financiële gevolgen door overschrijding van het contractueel overeengekomen aantal operationele uren.

Yale Vision garandeert niet alleen het uniforme gebruik van de vloot, maar zorgt voor een verbeterde restwaarde van de vloot doordat de vloot van het bedrijf niet disproportioneel wordt gebruikt."

Het draadloze Asset Management-systeem, Yale Vision, biedt een groot aantal voordelen en allemaal leveren ze een kostenbeparing op voor het bedrijf. De functies omvatten:

  • Controle van bestuurderstoegang
  • Verificatie van pre-shift checklists
  • Bescherming van assets
  • Rapportage van gebeurtenissen en CAN-Bus-logboekregistratie
  • Kostenbeheer
  • Controle gereduceerde stilstandtijden
  • Draadloze registratie van kosten via www.YaleVision.com toegankelijk via desktop, laptop of tablet

Er zijn drie verschillende niveaus van de monitoringfunctionaliteit beschikbaar met toepassingsgeschikte bestuurderstoegang en verificaties. Yale Vision maakt verbinding met bestaande Wi-Fi-bronnen of gebruikt het signaal van mobiele telefoons voor draadloze datacommunicatie.

Het systeem kan ook botsingen van de machines registreren en per e-mail melden. De gegevens worden automatisch opgeslagen waardoor gebeurtenissen kunnen worden beoordeeld en de kosten van de potentiële schade kunnen worden berekend.

Steve voegt eraan toe: "Bedrijven die Yale Vision hebben geïmplementeerd, stelden een groeiende verantwoordelijkheid van bestuurders vast en daarmee een verbetering van het werkgedrag. De voordelen hebben schade aan machines en voorraad verlaagd.

"Voorts zijn de brandstofkosten gedaald dankzij de stationaire uitschakelfunctie die automatisch de heftruck uitschakelt na een vooraf ingestelde tijd als de heftruck stationair draait of wordt achtergelaten."

Yale Vision kan worden geïnstalleerd op alle bestaande en nieuwe Yale-heftrucks of op vorkheftrucks en materials handling-machines van andere merken of modellen. Voor meer informatie neemt u contact op met uw lokale Yale-dealer of ga naar www.yale.com