• Vibration Control

  Lichaamstrillingen – drievoudige verantwoordelijkheid

  3 wheel electric truckBestuurders van machines voor materials handling worden tijdens het werk blootgesteld aan trillingen. In veel landen mag het trillingsniveau niet hoger zijn dan een bepaalde waarde vanwege internationale of lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

  De definitie van trillingen bij vorkheftrucks en reachtrucks is het niveau van de lichaamstrillingen (Whole Body Vibration (WBV)) die worden overgedragen via de stoel van machines bediend door werknemers die in hun werk met mobiele machines over oneffen of ruwe oppervlakken rijden. Het gevolg is dat flinke schokken of continu hoge trillingsniveaus gezondheidsrisico's voor werknemers kunnen inhouden, zoals rugpijn.

  Yale heeft veel geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat bestuurders alleen worden blootgesteld aan het absoluut minimale trillingsniveau bij vorkheftrucks. Hierdoor neemt niet alleen de kans op gezondheidsklachten af, maar blijven bestuurders alert en productief tijdens hun dienst.

 • De Control of Vibration at Work Regulations in de EU

  +

  Volgens de Europese wetgeving (de Control of Vibration at Work Regulations) zijn fabrikanten van apparatuur, dealers die apparatuur leveren en werkgevers die apparatuur gebruiken verplicht de risico's voor werknemers bij lichaamstrillingen te beperken.

  • Fabrikanten van machines voor materials handling moeten de machines zodanig ontwerpen en bouwen dat de risico's door de trillingen die de machine produceert tot het laagste niveau worden beperkt. Dat geldt ook voor vorkheftrucks en reachtrucks.
  • Werkgevers zijn verplicht het risico voor werknemers als gevolg van de blootstelling aan lichaamstrillingen op de werkplaats onder controle te houden. Daarom moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun werknemers de juiste apparatuur tot hun beschikking hebben.

  EU-trillingstesten

  +

  De Europese norm EN13059 definieert een test voor het niveau van lichaamstrillingen waartegen apparatuur voor materials handling moet worden gemeten. Het is een wettelijk voorgeschreven vereiste voor fabrikanten en leveranciers van apparatuur voor materials handling – inclusief importeurs – om nieuwe apparatuur volgens deze norm te testen.

  Als de testwaarden hoger zijn dan 0,5 m/s2, moeten de testresultaten worden gepubliceerd in de gebruikershandleidingen.

  Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen stellen dat de risico's van lichaamstrillingen als volgt zijn:

  • Laag bij blootstelling van ongeveer 0,5 m/s2 en onder deze omstandigheden hoeven er meestal slechts eenvoudige maatregelen te worden genomen. Deze waarde wordt soms uitgedrukt als EAV (actiewaarde voor blootstelling) en geldt voor een dagelijkse blootstelling van 0,5 m/s2 gedurende een gemiddelde werkdag van 8 uur [A(8)].
  • Hogere trillingsniveaus kunnen worden uitgedrukt als de ELV-waarde (blootstellingslimiet), die geldt voor een dagelijkse blootstelling van 1,15 m/s2. Dit wordt beschouwd als het maximale trillingsniveau waaraan werknemers op één dag mogen worden blootgesteld.

  In de oorspronkelijke voorschriften werd er voor werkgevers een overgangsperiode tot juli 2010 voor de geleidelijk afvoer van oudere apparatuur vastgesteld. Nu zijn werkgevers verplicht het risico te beoordelen van de blootstelling aan hoge trillingsniveaus waaraan werknemers op de werkplaats worden blootgesteld. Als er een waarschijnlijk risico is, moeten ze maatregelen nemen om het niveau te verlagen.

  Hoe kunnen werkgevers het WBV-niveau voor hun bestuurders verlagen?

  +

  • De juiste apparatuur voor de omstandigheden bij de toepassing kiezen;
  • De stoel in goede staat houden en vervanging door een stoel van betere kwaliteit overwegen;
  • Variabele snelheidslimieten instellen op basis van de toestand van de grond via het elektronische systeembeheer van de apparatuur;
  • Werknemers opleiden in de veilige, effectieve bediening van de apparatuur;
  • Ervoor zorgen dat werknemers weten hoe ze hun stoel goed kunnen instellen;
  • Bestuurders rouleren om blootstelling in gebieden met hogere WBV-risico's te beperken;
  • De toestand van de grond verbeteren en organisatie handhaven;
  • Documentatie bijhouden van risicobeoordelingen en incidenten;
  • Een programma voor correctiemaatregelen handhaven;
  • Nauw samenwerken met de leverancier(s) van de trucks.

  Hoe helpt Yale werkgevers?

  +

  • Door apparatuur te ontwerpen en te produceren die de laagste niveaus voor lichaamstrillingen in de industrie hebben;
  • Door het distributienetwerk op te leiden in het volgende:
   • De toepassing van de klant goed onderzoeken om potentiële kwesties op de locatie te identificeren;
   • Het juiste voertuig voor de omstandigheden bij de toepassing specificeren;
   • Eigenschappen van vorkheftrucks configureren op basis van de omstandigheden bij de toepassing;
   • Flexibele serviceprogramma's voor vorkheftrucks bieden
   • Preventieve en volledige onderhoudsprogramma's voor vorkheftrucks bieden;
   • Bestuurders van vorkheftrucks opleiden in de juiste bediening van de Yale-apparatuur;
   • Referenties van derden bieden;
   • Risicobeoordelingen evalueren en correctiemaatregelen aanbevelen;
   • Nauw samenwerken met de eigenaren en bestuurders van de vorkheftrucks;
   • Hoogwaardige vervangingsonderdelen bij upgrades van de apparatuur of bij schade aan het product bieden.