Mga pinakamahusay na kasanayan upang sulitin ang mga operasyon sa sentro ng pamamahagi at paggamit ng fleet ng lift trak

Pagpapahusay ng mga sukatan ng DC

Buod

Tapos na ang mga araw na ang mga sasakyang nakakapagmaneho nang mag-isa ay para lamang sa kathang-agham at matatapang na hula tungkol sa hinaharap. Lumago ang mga nagsasariling teknolohiya sa mahusay na binuo at handang i-deploy na mga solusyon.

Isa sa mga pinakamapagkumpitensyang larangan para sa pag-unlad na ito ay ang merkado ng sasakyan, na ang parehong mga kompanya ng ride-sharing at mga tagapagmanupaktura ng sasakyan ay nagbubuhos ng pagpopondo sa pagbuo at pagtatatag ng mga programang eksperimental para sa mga kotseng nagmamanehong mag-isa. At gaya ng pagpapagana ng teknolohiyang LiDAR sa mga kotseng nagmamaneho nang mag-isa upang ‘makita’ ang kalsada, gayundin, pinapayagan nito ang mga sasakyan na ‘makita’ ang mga pasilyo ng imbentaryo, mga linya ng conveyor at iba pang imprastraktura sa warehouse.

May kasaysayan ang pagmamanupaktura at mga sentro ng pamamahagi ng mga sasakyang walang tsuper, ginagamit ang tradisyunal na automated guided vehicles (mga AGV) sa mga piling aplikasyon sa loob ng ilang dekada. Dahil sa pagsulong ng teknolohiya at paglago ng pagtataguyod sa industriya ng paghawak ng mga materyales, sinusuri ng papel na panteknikal na ito ang ebolusyon ng teknolohiyang robotic at ang paghahatid ng mas malaking pagtataguyod ng mga puwersa ng pananalapi at operasyon.

Sinusuri ng papel na panteknikal na ito ang ebolusyon ng teknolohiyang robotic at mga solusyon na nagsasariling transportasyon ng karga, at ang pag-udyok ng mga tagapaghatid ng halaga sa pagtataguyod sa mga ito.