MANATILING LIGTAS.

20 TIP PARA SA LIGTAS NA PAGHAWAK

Upang makatulong na matiyak ang isang ligtas na pagpapatakbo ng lift trak, inipon namin ang 20 nangungunang tip sa kaligtasan sa forklift.

20 Tip para sa Ligtas na Pagpapatakbo ng Lift Trak

Upang makatulong na matiyak ang wastong pagpapatakbo ng mga forklift na mga trak, inipon namin ang isang mabilis na gabay na sanggunian para sa mga operator ng kagamitan sa paghawak ng mga materyales. Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa kaligtasan sa forklift at suporta at pagsasanay sa lugar upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon sa kalusugan at kaligtasan, ang iyong lokal na dealer ng Yale® ay malulugod na tumulong.

1. Mga kuwalipikadong operator lamang
 • Ang mga empleyado lamang na sinanay, pinahintulutan at may lisensya ang dapat magpatakbo ng mga kagamitan sa paghawak ng mga materyales.
2. Magsuot ng tamang pananamit
 • Ang mga operator ay dapat may naaangkop na bihis - dapat palaging isuot ang tamang kagamitan sa kaligtasan, kabilang ang hi-visibility jacket, safety shoes at mga hard-hat (kung naaangkop).
 • Tandaan na ang maluwag na damit ay maaaring sumabit sa trak o maaaring makagambala sa mga kontrol.
3. Inspeksyon ng kagamitan
 • Dapat laging suriing mabuti ang kagamitan sa paghawak ng mga materyales at ginawa ang pang-araw-araw na mga pagsusuri bago simulan ang trabaho na ipinaaalam sa shift supervisor kung may mga problemang matukoy.
 • Ang mga instruksyon sa pagpapatakbo ng kagamitan sa manwal ng operator ay dapat laging sinusunod.
 • Ang kagamitan na nangangailangan ng pagkukumpuni ay hindi kailanman dapat patakbuhin at dapat lang isagawa ang mga pagkukumpuni at pag-maintenance ng mga kuwalipikadong technician, halimbawa, ang service engineer ng supplier.
4. Pagsisimula ng trabaho
 • Huwag kailanman patakbuhin ang mga kagamitan sa paghawak ng materyales ng may basa o magrasang mga kamay o sapatos dahil maaaring dumulas ang mga ito sa mga kontrol at maging sanhi ng isang aksidente.
 • Palaging gamitin ang mga baytang at mga hand grab na nakalagay upang makapasok at makalabas sa kagamitan.
 • Bago simulan ang trabaho siguraduhin na ang isang komportableng posisyon sa pagpapatakbo ay matatagpuan at lahat ng kontrol ay madaling maabot. Ang armrest, posisyon ng upuan at mga salamin ay dapat ini-adjust nang tama at dapat palaging ikabit ang safety belt.
 • Huwag kailanman magpatakbo ng isang lift trak maliban kung ikaw ay nasa upuan ng operator at panatilihin ang mga braso, binti at ulo sa loob ng mga saklaw ng trak sa lahat ng oras.
5. Ang kapaligiran sa pagpapatakbo
 • Sundin ang lahat ng patakaran, regulasyon at paghihigpit sa lugar ng pagtatrabaho at magpatakbo lamang ng kagamitan sa itinalagang mga daanan at tinukoy na mga lugar.
 • Pagmamasid sa lahat ng babala.
 • Palaging tumingin sa direksyon ng pagtakbo at lubos na magkaroon ng kamalayan sa nangyayari sa nakapaligid na lugar.
6. Naaangkop na bilis ng pagtakbo
 1. Palaging magpatakbo ng kagamitan sa loob ng itinalagang mga limitasyon ng bilis.
 2. Dahan-dahang magpatakbo kapag limiliko sa mga kanto o pag-ikot ng paliko dahil ang kombinasyon ng bilis at ang talas ng pagliko ay maaaring magresulta sa isang pagtaob.
 3. Huwag huminto, magsimula, lumiko o baguhin ang direksyon nang bigla.
7. Pag-iwas sa mga peligro
 • Iwasan ang mga rampa, butas, maluwag na materyales at gumamit ng dagdag na pag-iingat kapag madulas ang sahig.
 • Huwag magmaneho sa mga bagay tulad ng mga piraso ng kahoy na nakakalat sa lupa dahil sa paggawa nito ay maaaring maging sanhi ng paggalaw ng kargada o pagkawala ng kontrol sa kagamitan.
 • Bawasan ang bilis ng kagamitan at gamitin ang busina kapag nasa malapit ng mga sulok, labasan, pasukan, hagdanan, pintuan, pedestrian walkway at sa paligid ng iba pang mga empleyado.
8. Ligtas na distansya sa pagpapatakbo
 • Maliban kung ganap na kinakailangan, huwag patakbuhin ang kagamitan na malapit sa ibang kagamitan na ginagamit
 • Panatilihin ang ligtas na distansya mula sa iba pang mga kagamitan kung sakaling gumalaw ang mga ito sa paraang hindi mahulaan.
 • Laging magkaroon ng sapat na espasyo upang makahinto nang ligtas.
9. Katatagan ng karga
 • Maingat na hawakan ang mga karga at suriin ang mga ito nang mabuti para sa katatagan at balanse bago itaas, ibaba o ilipat. Ang pagbagsak ng mga karga ay maaaring maging sanhi ng pinsala at sira.
 • Tumakbo na ang karga ay nakatagilid pabalik at ang mga fork ay mas mababa hangga't maaari dahil madaragdagan nito ang katatagan ng kagamitan na pinapatakbo.
 • Huwag kailanman magpatakbo na ang fork ay sobrang mataas sa sahig o lumiko na ang mga fork ay nasa itaas na posisyon o nakakiling pasulong.
 • Hanapin ang mga hadlang sa ibabaw kapag nag-aangat, nagbababa o nagsasalansan ng mga kargada.
 • Maging alerto sa posibilidad ng pagbagsak ng mga kargada kapag nagsasalansan.
10. Pagpapanatili ng malinaw na kakayahang makakita sa lahat ng direksyon
 • Ang pagdadala ng karga na malapit sa sahig ay nagbibigay ng mahusay na kakayahang makakita pasulong.
 • Patakbuhin ang kagamitan nang paatras kapag pinipigilan ng karga ang kakayahang makakita, maliban sa pag-akyat sa mga rampa.
 • Tiyaking mayroong magandang tanaw sa rack o sa tuktok ng isang salansan kapag ipinoposisyon ang karga.
 • Kapag umaatras tiyakin na ang mga fork ay ganap na naka-kiling pabalik at kumpirmahing ang karga ay siguradong ligtas bago ilipat.
 • Kung nanatiling nahaharangan ang kakayahang makakita, laging huminto at kumpirmahing ligtas na magpatuloy. Sa mga sitwasyong ito, maaaring kailanganin ang isang tagabantay o katulong.
11. Tamang paggamit ng kagamitan
 • Huwag hayaang sumakay ang ibang tao sa kagamitan maliban kung may nakalagay na pangalawang upuan. Ang mga forklift na mga trak halimbawa ay idinisenyo upang magdala ng mga karga, hindi ng mga tao.
 • Huwag gumamit ng mga forklift na mga trak upang mag-angat ng mga tao. Kung ang isang tao ay kailangang iangat, gumamit lamang ng isang ligtas na nakakabit na platform ng pagtatrabaho at hawla at sundin ang naaangkop na mga tagubilin sa pagpapatakbo.
12. Ipinagbabawal na lugar
 • Huwag pahintulutan ang sinumang tumayo o lumakad sa ilalim ng isang karga, mekanismo ng pag-aangat o nakakabit dahil maaaring mahulog ang karga at maging sanhi ng malubhang pinsala sa sinumang nakatayo sa ibaba.
 • Huwag kailanman ilagay ang mga kamay o paa sa mga cross member ng isang mast lift trak dahil magdudulot ng seryosong pinsala kung ang mast ay ibinaba habang ang iyong mga kamay o paa ay nakalagay dito.
13. Pagmamaneho sa mga rampa
 • Tandaan na magmaneho paahon sa pasulong na direksyon at pababa nang paatras, lalo na habang nagdadala ng mga karga.
 • Huwag magkarga o mag-alis ng mga produkto o lumiko habang nasa isang rampa.
14. Tiyaking ligtas ang mga karga
 • Huwag iangat o ilipat ang mga karga na hindi ligtas o matatag.
 • Siguraduhin na ang mga karga ay tama ang pagkakasalansan at nakaposisyon sa parehong fork.
 • Isalansan ang karga sa paleta o ikalang nang ligtas at wasto.
 • Gumamit ng mga lubid o mga pantali upang patibayin ang mga karga kung kinakailangan.
 • Kapag naglilipat ng mahaba, mataas, o malawak na karga patakbuhin ang kagamitan nang may karagdagang pag-iingat.
 • Tingnan kung may ibang mga tao o mga sagabal sa iyong landas ng pagpapatakbo.
15. Tiyaking hindi nalampasan ang kapasidad ng kagamitan
 • Huwag gamitin ang mga dulo ng fork bilang isang lever upang itaas ang mabigat na karga.
 • Huwag itulak ang isang karga gamit ang mga dulo ng fork o gamitin ang tilt cylinder upang hilahin ang isang karga.
 • Huwag magkarga nang labis sa kagamitan o magdagdag ng labis na timbang sa counterweight ng isang forklift na mga trak.
 • Alamin at huwag kailanman lampasan ang kapasidad ng kagamitan at anumang ginagamit na mga nakakabit. Ang mga sobrang pagkarga sa kagamitan ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng mga gulong sa likuran mula sa lupa at maaaring maging sanhi ng pagtaob ng kagamitan na magdudulot ng pinsala sa mga tauhan o pinsala sa kagamitan o produkto.
16. Pantay na pagbabahagi ng mga karga
 • Huwag iangat o ilipat ang isang karga maliban kung ang parehong fork ay nakaposisyon nang buo sa ilalim ng karga.
 • Huwag iangat ang karga sa iisang fork.
 • Gumamit ng mga paleta at kalang na naaangkop sa bigat ng karga.
 • Huwag gumamit ng nasira o nabulok na mga paleta o pangkalang.
17. Mga espesyal na karga
 • Mag-ingat at tiyakin na ang mga bilog, mataas, mahaba o malapad na mga karga ay balanse at matibay.
 • Lumiko at gumalaw nang dahan-dahan upang maiwasan ang paggalaw ng karga.
 • Hilingin sa isang tao na tumulong kung ang espasyo sa pagmamaniobra ay may hadlang at tiyaking sinusunod mo ang mga senyas na ibinigay ng isang helper.
18. Pagmasdan ang mga pagbabago sa kapaligiran ng pagpapatakbo
 • Pagmasdan ang lahat ng babala partikular ang mga nasa maximum na pinahihintulutang pagkakarga sa sahig at mga taas ng clearance, na maaaring magkakaiba sa lugar ng trabaho.
 • Magkaroon ng kamalayan sa taas ng karga, mast at overhead guard ng kagamitan lalo na ang mga forklift na mga trak kapag pumapasok o lumalabas ng mga gusali.
 • Mag-ingat kapag nagpapatakbo ng kagamitan sa isang loading dock o rampa sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang ligtas na distansya mula sa gilid dahil ang kagamitan ay maaaring mahulog at maging sanhi ng pinsala o pagkawala ng karga.
 • Huwag patakbuhin ang kagamitan sa mga bridge plate, maliban kung sinusuportahan ng mga ito ang bigat ng kagamitan at ang karga.
19. Pag-refuel
 • Ang kagamitan ay dapat lamang i-recharge o muling punuin ng fuel sa mga espesyal na itinalagang lokasyon.
 • Palaging i-off ang kagamitan habang nagre-recharge o nagre-refuel.
 • Ang pag-refuel ng mga trak na pinapatakbo ng makina ay dapat maganap sa isang lugar na maayos ang bentilasyon, at walang spark at apoy.
20. Dulo ng shift
 • Palaging iparada ang kagamitan sa itinalaga o awtorisadong lugar.
 • Ganap na ibababa ang mga fork sa sahig at ilapat ang preno sa pagparada.
 • "I-off" ang kagamitan at alisin ang susi.