Pananaw ng Yale

Bigyan ang iyong operasyon ng 20/20 pananaw sa pamamagitan ng Pananaw ng Yale

Nagbibigay ang Real-time na telemetry sa datos ng trak ng isang masusing pagbabantay sa iyong fleet sa araw-araw na mga operasyon upang mas matalinong magtrabaho ang iyong pangkat.