Forklift na Trak para sa Hindi Pantay na Terrain

Nag-aalok ang mga forklift na trak para sa Hindi Pantay na Terrain ng Yale® ng solusyon para sa karaniwang terrain o sa terrain na may iba't ibang antas ng kahirapan, nagbibigay-daan sa pag-iimbak at transportasyon sa mga lugar na may kaunting imprastruktura at sa iba't ibang lagay ng panahon. Magtanong sa iyong awtorisadong distributor kung aling kalagayan ang nakasaad para sa kagamitang ito.