Lumikha ng aabot sa 140 porsiyento ng mas maraming slot sa pagpili habang binabawasan ang mga kinakailangan sa pagtakbo at paggawa

Itinataas ang Kapasidad ng Slot at Kahusayan sa Pagpili

Buod

Sa isang sentro ng pamamahagi, tinutukoy ang tagumpay ng mabilis at tumpak na katuparan ng order. Ngunit habang dumarami ang bilang ng SKU at nagbabago ang mga profile ng order, maaaring simulan na ikompromiso ng mga racking at slotting system na gumagana nang husto sa nakalipas ang kahusayan ng katuparan ng order. Dagdag dito, ang nadagdagang pagiging kumplikado ng pagpili at mga oras ng pagbiyahe ng operator, ay nangangahulugang hinaharap ng mga tagapamahala ng sentro ng pamamahagi ang mga hamon ng mahusay na pag-stock, pagtupad at pagpapalit ng mga bilang ng patuloy na dumaraming SKU, at pagkontrol sa mga gastusin ng paggawa habang pinananatili ang matataas na antas ng paghahatid ng serbisyo sa customer.

Tinatalakay nitong papel na panteknikal kung paano maaaring palawakin ng isang makabagong disenyo ng lift trak na maraming level ang “golden zone” ng espasyo ng pagpili, binibigyang-daan ang mga estratehiya ng bagong pagpapasok na itinataas ang kapasidad at kahusayan ng pagpili, binabawasan ang mga kinakailangan sa paggawa at pag-iimbak at pinabababa ang kabuuang mga gastusin ng paghawak ng mga materyales.