Mga pinakamahusay na kasanayan upang sulitin ang mga operasyon sa sentro ng pamamahagi at paggamit ng fleet ng lift trak

Pagpapahusay ng mga sukatan ng DC

Buod

Nagpupuno man ng mga lokasyon na nagtitingi o pinadadali ang mga paghahatid na direkta sa mamimili, inatasan ka na ihatid ang imbentaryo nang mas mahusay kailanman upang matugunan ang lumalaking pangangailangan, ginagawang mahalaga ang katumpakan at kakayahang umangkop.

At upang gumanap bilang isang modernong operasyon ng supply chain, kritikal ang mga sukatan upang tulungan kang tukuyin ang nakatagong mga kawalang-kakayahan at lakas sa pamamagitan ng araw-araw na trabaho at sukdulang mga hamon. Pero ano ang pinakamahalagang mga sukatan ng sentro ng pamamahagi (distribution center o DC)? Ano ang dapat mong sandalan upang hubugin ang estratehiya ng negosyo at sa huli ay makapaghatid ng kasiyahan ng customer?

Ipinakikita ng nangungunang 12 sukatan ng DC sa 2020 Ulat tungkol sa mga Hakbang ng DC ng Warehousing Education and Research Council (WERC) ang mga hinihingi ng mga customer sa panahon ng e-commerce - at kung paano naglilingkod sa kanila ang mga operasyon ng paghahatid at katuparan.

Ipinapakita nitong papel na panteknikal ang mga nangungunang sukatan mula sa 2020 Ulat tungkol sa mga Hakbang ng DC ng WERC, at iniha-highlight ang mga pinakamahuhusay na kasanayan upang tumulong na pinakamahusay na i-leverage ang mga fleet ng lift trak para sa pinakamahusay sa klase na pagganap.