Tầm quan trọng của việc rút ra thông tin có thể trợ giúp hành động từ việc theo dõi từ xa xe nâng nhằm nâng cao hiệu quả và bảo vệ lợi nhuận.

Dữ liệu nhỏ, Tác động lớn

Tóm tắt

Trong thời đại mở rộng mạng lưới kỹ thuật số, các thiết bị được kết nối và hệ thống được tích hợp thông minh hơn, các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng trí tuệ theo hướng dữ liệu để đưa ra các quyết định giúp nâng cao hiệu quả và bảo vệ lợi nhuận của họ. Đối với vận hành đội xe nâng, các chương trình điều khiển xe nâng từ xa có thể tạo ra thông tin chi tiết về dữ liệu nhỏ có liên quan để biến thành trí tuệ doanh nghiệp có thể trợ giúp bạn thực hiện hành động phù hợp.

Ngay cả khi các hoạt động xếp dỡ vật liệu phải đối mặt với áp lực cao về việc tối đa hóa sản lượng và hiệu suất thì hầu hết các cơ sở không sử dụng hết tiềm năng dữ liệu của đội xe. Một cuộc khảo sát gần đây chỉ ra rằng trong 80% công ty theo dõi dữ liệu đội xe nâng theo cách nào đó thì chỉ có 25% công ty theo dõi thiết bị và mức độ sử dụng của những người điều khiển xe nâng cụ thể. Chi phí phải trả cho việc không biết điều này có thể rất cao, đặc biệt là khi các công ty đang tập trung vào việc cải thiện lợi nhuận, năng suất và sự an toàn của người vận hành hơn bao giờ hết.

Quyển sách trắng này đề ra lợi ích chiến lược của việc sử dụng thông tin chi tiết về dữ liệu nhỏ để tối ưu hóa quy mô đội xe và lao động, đồng thời thể hiện giá trị của thông tin về xe nâng trong công thức năng suất hoàn chỉnh