Các phương pháp tốt nhất để tối ưu hóa hoạt động của trung tâm phân phối và sử dụng đội xe nâng

Cải thiện chỉ số DC

Tóm tắt

Dù bổ sung các địa điểm bán lẻ hay tạo điều kiện giao hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, bạn có nhiệm vụ di chuyển hàng tồn kho hiệu quả hơn bao giờ hết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, điều này khiến cho độ chính xác và tính linh hoạt trở thành điều tất yếu.

Và để hoạt động như một chuỗi cung ứng hiện đại, các chỉ số rất quan trọng để giúp bạn xác định sự kém hiệu quả tiềm ẩn và năng suất thông qua công việc hàng ngày và những thách thức trong đợt cao điểm. Nhưng chỉ số của trung tâm phân phối (DC) nào có giá trị nhất? Bạn nên dựa vào đâu để định hình chiến lược kinh doanh và cuối cùng là làm tăng sự hài lòng của khách hàng?

12 chỉ số DC hàng đầu trong Báo cáo đo lường DC của Hội đồng Nghiên cứu và Giáo dục kho hàng (WERC) năm 2020 phản ánh nhu cầu của người tiêu dùng trong kỷ nguyên thương mại điện tử - và cách các hoạt động phân phối và thực hiện đơn hàng đang phục vụ họ.

Quyển sách trắng này trình bày các chỉ số hàng đầu từ Báo cáo đo lường DC của WERC năm 2020 và nêu bật các phương pháp tốt nhất giúp tận dụng tối ưu hóa đội xe nâng để đạt hiệu suất tốt nhất.