Giải pháp Công nghiệp

Lần đầu tiên phù hợp

Bộ phận Kỹ thuật Sản phẩm Đặc biệt

Yale tự hào với nhiều loại xe nâng dành cho kho xưởng và xe nâng được sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu tăng năng suất và giảm chi phí vận hành.

SPED

Yale Robotics

Biến thành Cỗ máy Hiệu quả với Yale Robotics

Yale Robotics có thể nhận, vận chuyển, thả pallet và di chuyển xe đẩy hàng giúp giảm chi phí lao động và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Yale Robotics

Từ xa

Cung cấp tầm nhìn 20/20 đối với việc vận hành với Yale Vision

Dữ liệu xe nâng từ xa tính theo thời gian thực cung cấp cái nhìn tổng thể về hoạt động hàng ngày của đội xe để các đội có thể làm việc thông minh hơn

Yale Vision

Yale Power Suite

Mở khóa Sức mạnh Vận hành

Yale Power Suite có nhiều nguồn điện nhất trong ngành từ nhiều thương hiệu khác nhau, vì vậy bạn sẽ có được giải pháp tốt nhất hiện nay giúp tối đa hóa việc vận hành. Đội ngũ của chúng tôi có kiến thức sâu rộng trong ngành về nguồn điện xe nâng nhằm đánh giá ứng dụng của bạn và đề xuất nguồn điện mang lại cho bạn lợi tức đầu tư tốt nhất.

Yale Power Suite