SPED

Bộ phận Kỹ thuật Sản phẩm Đặc biệt

Kỹ thuật tùy chỉnh cho các yêu cầu đặc biệt

Giải pháp độc đáo cho các nhu cầu riêng của khách hàng

Lần đầu tiên phù hợp 

Yale tự hào với nhiều loại xe nâng dành cho kho xưởng và xe nâng được sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu tăng năng suất và giảm chi phí vận hành. Tuy nhiên, có những hoạt động cụ thể yêu cầu thiết bị xếp dỡ vật liệu được thiết kế riêng.  Để cung cấp cho khách hàng giải pháp cho các nhiệm vụ này, Yale có một đội ngũ hùng hậu các Kỹ sư Chuyên gia tập trung làm việc với khách hàng từ thông số kỹ thuật chi tiết ban đầu cho đến khi giao hàng. 

Phần quan trọng nhất của bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào là phần đầu của quá trình xây dựng thông số kỹ thuật và đội ngũ ở địa phương của chúng tôi trên khắp thế giới làm việc với khách hàng để đạt được giải pháp phù hợp ngay lần đầu tiên.

Điều gì là có thể?

Phần lớn các dự án liên quan trực tiếp đến nhu cầu ứng dụng cụ thể và thay đổi từ màu sắc của thiết bị đến các điều kiện môi trường chính. Hầu như luôn có giải pháp cho một yêu cầu xếp dỡ cụ thể và Yale khuyến khích khách hàng trao đổi về bất kỳ khả năng thách thức, mới mẻ hoặc thú vị về xếp dỡ nào.

Dưới đây là các ví dụ cụ thể về Giải pháp Công nghiệp:

 • Báo động đảo ngược tiếng ồn trắng  
 • Khóa chốt dây an toàn SmartBelt™
 • Mô-đun vận hành được nâng lên 
 • Đèn nhận biết người đi bộ cho xe nâng đối trọng
 • Đèn LED gắn trên trụ 
 • Chỉnh sửa bảo vệ từ trên cao khi lái xe tại các giá chứa hàng
 • Kệ đơn phía trước
 • Kệ đôi phía trước
 • Khung gia cố
 • Đèn nhận biết người đi bộ cho máy kéo 
 • Đèn nhận biết người đi bộ cho xe nâng đi bộ lái
 • Gương toàn cảnh và Đèn nhận biết người đi bộ
 • Khung tráng kẽm nóng  
 • Ghế tựa lưng

Yale, kết hợp với mạng lưới đại lý của mình, cũng tập trung vào vận hành với các chương trình đào tạo được thiết kế để tăng độ an toàn, động lực và năng suất. Các chương trình được thiết kế giúp bảo vệ nhân sự, các tải hàng và thiết bị và có thể thích ứng với các nhóm xe lớn hoặc nhỏ và có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ.