Quản lý Đội xe Yale

Chúng tôi giúp đội xe hoàn chỉnh

Yale có một chương trình có thể đáp ứng nhu cầu của đội xe và mục tiêu hoạt động của bạn.

Quản lý Đội xe

Bạn thường không nghe về việc tiết kiệm đáng kể.

Dưới đây là vài lý do khiến một số tổ chức sản xuất, phân phối và logistics lớn nhất và khắt khe nhất trên thế giới chọn thuê ngoài các hoạt động vận hành của nhóm xe.

  • Cho phép công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình
  • Cải thiện hiệu quả hoạt động
  • Loại bỏ các lo lắng về sửa chữa và bảo dưỡng
  • Giảm tổng chi phí sở hữu

Đo lường từ xa

Đo lường mức sử dụng và kiểm soát chi phí vận hành. Đo lường từ xa và giám sát dữ liệu từ xa được phát triển để cho phép thu thập dữ liệu chi tiết hơn liên quan đến việc vận hành đội xe nâng.