Yale Robotics

Biến thành Cỗ máy Hiệu quả với Yale Robotics

Yale Robotics có thể nhận, vận chuyển, thả pallet và di chuyển xe đẩy hàng giúp giảm chi phí lao động và tối ưu hóa quy trình làm việc.