Tăng thêm tới 140 phần trăm các vị trí lấy hàng trong khi hạn chế yêu cầu đi lại và lao động

Tăng công suất phân lô và hiệu suất lấy hàng

Tóm tắt

Trong một trung tâm phân phối, việc hoàn thành đơn hàng nhanh chóng và chính xác là yếu tố tạo nên thành công. Nhưng khi số lượng SKU tăng lên và đơn đặt hàng thay đổi, các hệ thống giá đỡ và phân lô từng hoạt động tốt có thể bắt đầu ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện đơn hàng. Ngoài ra, sự phức tạp của việc lấy hàng và thời gian di chuyển của người vận hành tăng lên, đồng nghĩa với việc các nhà quản lý trung tâm phân phối phải đối mặt với những thách thức trong việc dự trữ hàng hóa hiệu quả, đáp ứng và bổ sung số lượng SKU ngày càng tăng của mình và kiểm soát chi phí lao động trong khi vẫn duy trì được mức độ cung cấp dịch vụ khách hàng cao.

Quyển sách trắng này thảo luận cách một thiết kế sáng tạo về xe nâng nhiều tầng có thể mở rộng “khu vực vàng” của việc lấy hàng, cho phép các chiến lược phân lô mới tăng công suất và hiệu suất lấy hàng, giảm yêu cầu về lao động và lưu kho cũng như giảm chi phí xếp dỡ vật liệu tổng thể.