Nâng cao năng suất nhờ sự an toàn

Tóm tắt

Với tốc độ thay đổi nhanh, nền kinh tế dựa trên sự hài lòng của khách hàng ngày nay đang tạo ra áp lực lớn hơn bao giờ hết đối với các nhân viên của trung tâm phân phối là phải đáp ứng các mục tiêu năng suất. Thời hạn thực hiện đơn đặt hàng chặt chẽ và các lựa chọn phức tạp kết hợp với các phần thưởng dựa trên thông lượng có thể khiến những người vận hành quên đi các quy trình vận hành an toàn.

Theo Cơ quan Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OSHA), các doanh nghiệp chi khoảng 170 tỷ USD mỗi năm cho các chi phí liên quan đến chấn thương và bệnh nghề nghiệp - những khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, những nơi làm việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe có thể giảm chi phí cho chấn thương và bệnh tật từ 20 đến 40%.

Quyển sách trắng này cung cấp cách tiếp cận từng bước để thúc đẩy một nơi làm việc lành mạnh, an toàn hơn thông qua đào tạo, bảo trì phù hợp và các tính năng xe nâng thân thiện với người vận hành xe nâng.