Sáu dấu hiệu bạn cần đánh giá lại công suất của xe nâng

Tóm tắt

Các hoạt động sản xuất và phân phối ngày nay phải đối mặt với áp lực cạnh tranh chưa từng có, cùng những thách thức về thị trường lao động, chi phí bất động sản thương mại tăng cao và sự phát triển của thương mại điện tử. Áp lực từ tất cả những điều này đòi hỏi chúng ta phải làm việc với hiệu quả cao hơn. Với mong muốn tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có, các công ty đang đầu tư vào tự động hóa, điều chỉnh quy trình làm việc, thu thập dữ liệu và hơn thế nữa.

Nhưng về nguồn điện của xe nâng thì sao?

Việc lựa chọn nguồn điện phù hợp cho xe nâng có thể giúp bạn cải thiện hiệu quả hoạt động về lâu dài. Ví dụ: các nguồn điện khác nhau đặt ra các gánh nặng khác nhau về nhân công để thay thế, sạc hoặc tiếp nhiên liệu, chúng đòi hỏi những khoảng không gian khác nhau để tiếp nhiên liệu, sạc và thay đổi cơ sở hạ tầng và đi kèm với các chi phí trả trước và dài hạn khác nhau.