Phát triển công nghệ phù hợp về mặt tài chính và vận hành

Thích ứng với việc sử dụng xe nâng chạy bằng pin nhiên liệu hydro

Tóm tắt

Điều gì sẽ diễn ra nếu hoạt động xếp dỡ vật liệu của bạn có thể đạt được năng suất vận hành cao hơn, không cần đến cơ sở hạ tầng sạc ắc quy cồng kềnh và liên tục mang lại hiệu suất cao? Điều đó có thể thành hiện thực nhờ vào xe nâng chạy bằng pin nhiên liệu hydro.

Nhiều tổ chức đang tích hợp công nghệ pin nhiên liệu vào đội xe nâng của họ và tìm cách để hưởng lợi từ chi phí vận hành thấp hơn, giảm lượng khí thải và cải thiện độ an toàn. Hiện nay, các thương hiệu xe nâng lớn đang đưa công nghệ pin nhiên liệu vào sản xuất với kế hoạch cuối cùng là cung cấp các giải pháp xe nâng sử dụng hydro cùng bảo hành tại nhà máy.

Quyển sách trắng này kiểm tra việc áp dụng xe nâng chạy bằng pin nhiên liệu hydro, tính sẵn có của hydro và các ứng dụng phù hợp nhất với công nghệ mới này.