Máy kéo

Máy kéo Yale® dùng để vận chuyển ngang đối với các khoảng cách ngắn và dài