Xe nâng Pallet Điện

Xe nâng paller Yale dùng trong vận chuyển ngang hiệu suất cao