Sản xuất thực phẩm

Pin nhiên liệu cung cấp cho sản xuất thực phẩm nhiều không gian sàn hơn

Sản xuất thực phẩm

Một nhà sản xuất thực phẩm cùng đội xe nâng đối trọng ngồi lái hỗn hợp chạy bằng ắc quy axit chì đang sử dụng các kỹ thuật hoán đổi ắc quy để tối ưu hóa thời gian hoạt động. Khi đại lý của Yale® thảo luận về giải pháp hydro của Nuvera® cho ứng dụng của họ thì khách hàng đã rất ấn tượng về hydro. Hydro như một nguồn nhiên liệu tiên tiến nhưng vẫn duy trì sử dụng ắc quy axit chì vì các pin nhiên liệu sẽ không vừa với bên trong các ngăn chứa ắc quy của xe nâng của họ tại thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, khách hàng đã đề xuất Nuvera cho một cơ sở có mối quan hệ thân thiết và cơ sở này đang có kế hoạch mở rộng kho hàng trong thời gian tới. Cơ sở này có đội 20 xe nâng cạnh tranh và hiện cung cấp điện cho chúng bằng ắc quy axit chì, nhưng chỉ cần một nguồn điện thay thế.

Thách thức

Đại lý của Yale® đã có một cuộc họp với nhóm quản lý về việc mở rộng cơ sở. Trong cuộc họp này, khách hàng đã giải thích hai vấn đề lớn nhất về ắc quy của họ là không gian dành cho các trạm sạc và sự suy giảm năng suất trong quá trình hoán đổi ắc quy diễn ra trong mỗi ca làm việc. Đại lý của Yale® đã thảo luận về cách thức chuyển đổi sang pin nhiên liệu hydro sẽ giúp giải quyết những vấn đề cụ thể này - tiết kiệm không gian từ các trạm hoán đổi ắc quy và tăng năng suất vì quá trình nạp hydro có thể được thực hiện trong vòng 3 phút. 

Giải pháp

Khách hàng đã quyết định tiếp tục sử dụng hydro và đại lý của Yale® đã lắp đặt 20 pin nhiên liệu Nuvera vào các xe nâng cạnh tranh. Đại lý của Yale® cũng có thể cung cấp nguồn hydro cho khách hàng. Mặc dù công ty chế biến thực phẩm thường mua thiết bị của mình nhưng đại lý của Yale® đã đề xuất cho thuê nguồn điện của họ thông qua một thiết lập bao gồm giải pháp hydro. Giải pháp này bao gồm một xe rơ moóc chở nhiên liệu được phân phối thường xuyên và cơ sở hạ tầng tối thiểu (đường ống dẫn vào nhà máy và bộ định lượng duy nhất.). 

Ảnh hưởng

Năng suất của khách hàng đã tăng lên đáng kể bằng cách thay đổi từ ắc quy axit chì sang pin nhiên liệu hydro. Hiện tại các xe nâng hoạt động 100% công suất trong cả ca làm việc và không còn mất nhiều thời gian cho việc đổi ắc quy. Ngoài ra, khách hàng nói rằng tinh thần của công nhân đã được cải thiện vì bây giờ những người vận hành cảm thấy họ có thể làm việc hiệu quả bằng cách sử dụng các công cụ hữu hiệu nhất để thực hiện công việc của mình.

Khách hàng cũng cho biết họ sẽ thay đội xe nâng hiện tại và có ý định chuyển sang sử dụng xe nâng của Yale vì mối quan hệ hợp tác với Nuvera. Đây là một ví dụ khác cho việc Nuvera đang mở ra cánh cửa thành công cho xe nâng trong tương lai.

Image description

Gặp gỡ chuyên gia trong ngành

Tìm giải pháp phù hợp cho bạn, hãy bắt đầu bằng cách làm việc với một đối tác vừa hiểu doanh nghiệp của bạn vừa hiểu điều gì quan trọng nhất đối với bạn.

Liên hệ với chúng tôi