Magkaroon ng Pag-access sa mga piyesa ng Yale sa portal ng pag-order

Online na paghiling ng pag-order ng mga piyesa

Kumpletuhin ang form sa ibaba upang mag-set up ng iyong Yale® Customer Portal na account para sa online na pag-order ng mga piyesa

Online na Paghiling ng Pag-order ng mga Piyesa

Kumpletuhin ang form sa ibaba upang mag-set up ng iyong Yale® Customer Portal na account para sa online na pag-order ng mga piyesa, parehong sa panahon at pagkatapos ng COVID-19 na pandemya.

Bilang isang pinahahalagahang kustomer, magkakaroon ka ng:

  • Pag-access sa mga kagamitan upang hanapin ang mga tamang piyesa
  • Kakayahang mag-order ng mga piyesa mula sa kaluwagan ng inyong tahanan, opisina o tindahan
  • Pag-access sa mga teknikal na impormasyon ng mga piyesa
  • Isang awtorisadong Hyster®dealer na itinalaga sa iyo para sa lokal na suporta at sa pagtatapos ng order

Aabisuhan ka namin kapag natapos na ang pag-set up ng account, na dapat hindi tatagal ng higit sa 1 araw ng negosyo.

Form na malilikha

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.