Pag-aaral ng Kaso

Martignetti Companies

Aplikasyon sa Pamamahagi

Karanasan

Aplikasyon sa Pamamahagi

Ang Martignetti Companies ay ang nangungunang tagapamahagi ng mga alak at espiritu sa New England at ang ikapitong pinakamalaking tagapamahagi sa U.S. Itinatag ang negosyong pagmamay-ari ng pamilya sa Norwood, Mass., noong 1933, pagkatapos na mapawalang-bisa ang pagbabawal. Ngayon, may mahigit sa 1,200 empleyado ang Martignetti Companies na nakatuon sa paghahandog ng pinakamataas na kalidad ng serbisyo at pagbuo ng pangmatagalang mga pakikipagtulungan sa kanilang mga customer at supplier.

Hamon

Gumagamit ang Martignetti Companies ng iba’t ibang uri ng Yale® lift trak, ngunit gumagamit ng lokal na hindi sertipikadong mga lugar ng pag-maintenance para sa pagseserbisyo sa kanilang mga lift trak. Bagama’t nagbigay ng mas maraming oras ng pagtatrabaho ang mga maaasahang trak ng Yale, pinabagal ang proseso ng pag-outsource ng kanilang mga lift trak sa mga hindi sertipikado ng Yale na technician para sa pana-panahong pag-maintenance, nadagdagan ang pagtigil sa pagtakbo at mahirap kontrolin.

Solusyon

Nang sumasailalim ang kompanya sa ilang iba pang mga pagbabago sa operasyon, sinimulan ng Martignetti Companies ang pakikipagtulungan sa kanilang lokal na dealer ng Yale® para serbisyuhan at imantini ang kanilang mga lift trak. Sabik na magtrabaho sa kompanya ang mga technician na sertipikado ng Yale upang siguruhin na natatanggap nila ang pinakamahusay na posibleng serbisyo upang maipagpatuloy na maabot ang kanilang mga layunin sa kita. Sa simula ng kanilang ugnayan, halos araw-araw na papasok ang isang technician ng Yale at makikipagtulungan sa mga manggagawa ng Martignetti sa kanilang mga warehouse. Nagbibigay din ang technician ng mga pagtuturo sa mga manggagawa tungkol sa pangunahing serbisyo na pagsusuri. Ngayon, bumabalik nang isa o dalawang beses kada linggo ang mga technician upang magsagawa ng iba pang mga gawain sa pag-maintenance.

“Magaling na magkaroon ng isang may karanasan nang technician ng Yale upang turuan ang aming tauhan sa pagseserbisyo tungkol sa mga pamamaraan,” sabi ni Ilias Potsis senior vice president ng warehouse operations. “Palagi kaming bumabalik sa kanila para sa mga serbisyong karaniwang pagsusuri dahil sa kanilang pagiging propesyunal at mahusay na serbisyo. Ang kaugnayang iyon ang susi sa aming katapatan sa Yale.”

Epekto

Habang nakikipagtulungan ang Martignetti sa iba’t ibang uri ng mga trak ng Yale, gumagawa ng kaibahan sa kung paano tumatakbo ang mga trak dahil sa pasadyang pagseserbisyo at plano ng pag-maintenance mula sa isang technician na sertipikado ng Yale. Samakatuwid, mas mahusay ang kompanya sa mga operasyon nito sa warehouse, at dumarana ng mas kaunting pagtigil sa pagtakbo dahil sa maingat na pagpaplano at pagsasagawa ng team ng Yale.

“Itinuturing namin ang aming mga kaibigan sa Yale tulad ng mga ekspertong katrabaho na palaging naroon para sa amin kapag kailangan namin ito,” sinabi ni Potis. “Kapag tumatawag ang iba pang dealer mula sa mga kompanya tulad ng Raymond o Crown, lagi akong masayang itaboy sila dahil sa matagal na naming pakikipag-ugnayan sa NITCO at Yale.”

Image description

Kilalanin ang Aming Eksperto sa Industriya

Ang paghahanap ng tamang solusyon para sa iyo ay nagsisimula sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isang kasosyo na parehong alam ang iyong negosyo at nauunawaan kung ano ang pinakamahalaga sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin