Truy cập tới cổng đặt mua phụ tùng của Yale

Yêu cầu đặt mua phụ tùng trực tuyến

Hoàn thành biểu mẫu bên dưới để thiết lập tài khoản Yale® Customer Portal của bạn và đặt hàng phụ tùng trực tuyến

Yêu cầu Đặt mua Phụ tùng Trực tuyến

Hoàn thành biểu mẫu bên dưới để thiết lập tài khoản Yale® Customer Portal của bạn và đặt hàng phụ tùng trực tuyến, cả trước và sau đại dịch COVID-19.

Với tư cách khách hàng thân thiết, bạn sẽ có:

  • Truy cập các công cụ tìm phụ tùng phù hợp
  • Có thể đặt hàng các phụ tùng rất thuận tiện như từ nhà, văn phòng hoặc cửa hàng
  • Truy cập thông tin phụ tùng kỹ thuật
  • Một đại lý Hyster® được ủy quyền được chỉ định để hỗ trợ tại địa phương bạn và thực hiện đơn hàng

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi hoàn tất việc thiết lập tài khoản, sẽ không kéo dài quá 1 ngày làm việc.

Biểu mẫu được tạo