ความรับผิดชอบขององค์กร

Within our industry, we have seen a substantial shift to more environmentally sustainable products, and as a large, global company focused on long-term growth, we continue to be proactive in addressing this shift.

We run our business with a long-term view, and we have established goals and strategic initiatives to help us achieve our long-term business objectives. Built into our strategic initiatives, and underlying our overall strategic planning process, is a broad program designed to ensure strong corporate responsibility. ด้วยการยอมสถานะทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในทุกส่วนขององค์กร เรากำลังให้บริการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้นของเรา ในขณะที่ช่วยแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและชุมชนของเรา

This report describes Hyster-Yale's commitment to promote a culture of corporate responsibility throughout our company and the product value chain as we strive towards our 2026 Vision.

ความรับผิดชอบขององค์กร

CONFLICT MINERALS

To view Hyster-Yale's Conflict Minerals Report, please click here.