แหล่งกำลัง

เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนทำงานเหมือนเครื่องยนต์สันดาป แต่มีคุณสมบัติที่บำรุงรักษาง่ายเหมือนระบบไฟฟ้า

ทำไมต้องเป็นเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

ใช้พื้นที่น้อยลง เก็บของได้มากขึ้น ขนาดลดลงแต่กำลังแรงขึ้น คุณทำงานตลอดเวลา และต้องเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันกำหนดการที่กดดันมากกว่าที่เคย คุณต้องการแหล่งกำลังที่เหมาะสมกับความต้องการนั้น 

รถยกของ Yale® ที่ทำงานด้วยเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน Nuvera® เป็นระบบที่เรียบง่าย แต่มอบประสิทธิภาพยาวนานไม่ต่างจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน พร้อมคุณสมบัติการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบำรุงรักษาง่ายแบบระบบไฟฟ้า

เสริมประสิทธิภาพ

  • เติมเชื้อเพลิงเร็วใน 3 นาที ลดเวลาหยุดทำงานจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่
  • ให้กำลังต่อเนื่อง

ลดต้นทุนในการดำเนินงาน

  • เพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มรถด้วยเซลล์เชื้อเพลิงเดียวต่อรถยกหนึ่งคัน
  • ไม่ต้องชาร์จ ดูแลรักษา จัดเก็บแบตเตอรี่ และไม่มีต้นทุนการรีไซเคิล

คืนพื้นที่ในอาคารกลับมา

  • ตั้งสถานีเติมเชื้อเพลิงขนาดกะทัดรัดไว้ข้างนอกอาคาร
  • ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่คืนกลับมาสำหรับงานที่สร้างรายได้

บรรลุเป้าหมายสีเขียว

  • ไม่ปลดปล่อยมลภาวะที่เป็นอันตราย มีเพียงความร้อนและน้ำเท่านั้นที่เป็นผลพลอยได้
  • เป็นไปตามกฎระเบียบการปลดปล่อยมลภาวะที่เข้มงวด หรือมาตรฐานเข้มงวดสำหรับการใช้งานที่ต้องสะอาดเป็นพิเศษ

ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูว่าเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหมาะสมกับการดำเนินงานของคุณหรือไม่

นัดหมายเข้ารับคำปรึกษา

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม