การให้เช่า

อุปกรณ์ในสต็อกพร้อม
ให้เช่าทันที

พร้อมกันนี้ เราสามารถทำให้การปฏิบัติงานของห่วงโซ่อุปทานยังคงดำเนินต่อไปในสภาวะการระบาดของโรคโควิด-19

ในสภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 การทำให้การปฏิบัติงานของห่วงโซ่อุปทานยังคงดำเนินต่อไป เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเดินทางไปถึงผู้ที่ต้องการได้ Yale พร้อมให้การช่วยเหลือเสมอ

เครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของเรามีรถยกหลากหลายรุ่นที่พร้อมให้เช่าทันที

tech-network-icon

ปรับจำนวนกลุ่มรถของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการที่ผันผวน

fixed-costs-rental

ไม่ต้องลงทุนมูลค่าสูงไปกับค่าเช่าคงที่ - ซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษา

warehouse-tech-rental

ได้รับเทคโนโลยีล่าสุดและเครือข่ายของช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญ

ต้องการเช่าอุปกรณ์ตอนนี้หรือไม่?

กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง: