การสนับสนุนและทรัพยากร

Yale อยู่ตรงนี้เพื่อสนับสนุนคุณในทุกย่างก้าว

ลูกค้ารายใหญ่

เมื่อการประสานงานคือความท้าทาย Yale ช่วยคุณได้

เราทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้น ทั้งในเรื่องการสร้างความร่วมมือและการเป็นจุดประสานงานเพียงจุดเดียว

ลูกค้ารายใหญ่

การให้เช่า

อุปกรณ์ในสต็อกพร้อมให้เช่าทันที

ในสภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 การทำให้การปฏิบัติงานของห่วงโซ่อุปทานยังคงดำเนินต่อไป เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเดินทางไปถึงผู้ที่ต้องการได้ Yale พร้อมให้การช่วยเหลือเสมอ

การให้เช่า

ความปลอดภัยและการฝึกอบรม

คำตอบที่ใช่ ในทันที...

ตัวแทนจำหน่าย Yale® จะได้รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอะไหล่และการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด 

ความปลอดภัยและการฝึกอบรม

โซลูชันสำหรับการตระหนักรู้เกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์

ไม่ควรละเลยความปลอดภัย เมื่อทำงานใกล้อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือเมื่อมีการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ และการใช้ทางเลือกเพิ่มเติมของรถยกอาจช่วยเพิ่มการตระหนักรู้และลดความเสี่ยงลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับตัวแปรมากมายซึ่งรวมทั้งผังโรงงานและแสงสว่าง

การตระหนักรู้เกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์