โซลูชันสำหรับการตระหนักรู้เกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์

การรับรู้และความมั่นใจเป็นกุญแจสำคัญ

โซลูชันสำหรับการตระหนักรู้เกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์

ไม่ควรละเลยความปลอดภัย เมื่อทำงานใกล้อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือเมื่อมีการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ และการใช้ทางเลือกเพิ่มเติมของรถยกอาจช่วยเพิ่มการตระหนักรู้และลดความเสี่ยงลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับตัวแปรมากมายซึ่งรวมทั้งผังโรงงานและแสงสว่าง

การให้ความรู้คนเดินเท้า

ขึ้นอยู่กับผังโรงงานและสภาพแสงของคุณ คุณใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้มองเห็นรถยกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อช่วยในการเดินเท้ามีความปลอดภัยหรือไม่? ถ้าไม่ ลองช่วยเพิ่มการรับรู้ในจุดที่จำเป็นด้วยตัวเลือกแสงที่เหมาะสม

แสดงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

มีพื้นที่มีแสงสว่างน้อยจนไปจำกัดการมองเห็นของผู้ปฏิบัติงานของคุณหรือไม่? หากมี ตัวเลือกแสงสว่างของรถยกที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นและความสามารถในการผลิตของผู้ปฏิบัติงาน และลดการเกิดความเสียหายของรถยก ผลผิตภัณฑ์ และสถานที่

เสียงสัญญาณเตือน

สถานที่ของคุณจะได้รับประโยชน์จากสัญญาณเตือนที่แจ้งให้คนเดินเท้าหรือผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใกล้อุปกรณ์เคลื่อนที่ทราบว่าพวกเขาอยู่ใกล้กับรถยกที่กำลังเคลื่อนที่หรือไม่? ในกรณีนี้ คุณอาจต้องพิจารณาเสียงสัญญาณเตือนเพื่อช่วยเพิ่มการรับรู้ระยะใกล้รถบรรทุก

Safework ไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณเตือนที่มองเห็นได้หรือแบบเสียงในรถยก แต่อาจเป็นประโยชน์ในบางสภาวะการปฏิบัติงาน โปรดทราบว่าในบางสถานการณ์ สัญญาณเตือนที่มองเห็นได้หรือแบบเสียงอาจทำให้ไขว้เขวและความเคยชินอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของสัญญาณเตือนที่มองเห็นได้ยังลดลงอย่างมากหรือลดลงทั้งหมดในสภาพแสงกลางแจ้ง พิจารณาทำการประเมินพื้นที่เพื่อว่าสัญญาณเตือนที่มองเห็นได้หรือแบบเสียงจะเป็นประโยชน์ในสถานที่ของคุณหรือไม่