ยานยนต์

การรักษาห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ให้หมุนเวียนและจ่ายชิ้นส่วนให้กับไลน์ผลิต

ภายในปี 2030 รถยนต์ใหม่ประมาณหนึ่งในสามส่วนจะใช้พลังงานไฟฟ้าหรือไฮโดรเจน

ความท้าทาย

เปลี่ยนความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณให้เป็นโอกาส

การปฏิบัติงานของคุณเผชิญกับอุปสรรคสำคัญด้วยห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

การเพิ่มความสำคัญของสุขภาพและความปลอดภัย และคุณภาพ

การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์

กำจัดรถยกออกจากสายการประกอบ

 • การส่งมอบชุด JIT/JIS เพื่อลดข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานในไลน์
 • ใช้แนวคิด 'มิลค์รัน' และส่งมอบชุดอุปกรณ์ได้เร็วขึ้น
 • ลดสต็อกที่ไม่จำเป็นที่สายการประกอบ

ระบบรถลากจูงและระบบรถรางสำหรับสายการผลิตช่วยให้การส่งมอบรวดเร็ว ยืดหยุ่น ตรงเวลา และมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพ

รถลากจูง

ผลักดันความพยายามด้านความยั่งยืนให้มากขึ้น

ผู้ผลิตยานยนต์เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีในระยะแรก และตัวเลือกพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการนวัตกรรมของพวกเขาเสมอ

ความต้องการพลังงานสะอาด ประหยัดต้นทุน และเชื่อถือได้ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

 • เพิ่มความยั่งยืนสูงสุดด้วยตัวเลือกพลังงานทางเลือก
 • เพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่มีประโยชน์โดยใช้เวลาในการชาร์จน้อยลง
 • ขจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ขาดความยืดหยุ่นและมีราคาแพง

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ลดเวลาในการชาร์จใหม่ การใช้พลังงาน และของเสียสำหรับรีไซเคิล

แหล่งพลังงานลิเทียม

การเพิ่มประสิทธิภาพของยานพาหนะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การดูแลให้ยานพาหนะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์

ประเภท ขนาด และการใช้งานผสมผสานของรถยกอย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลด TCO ให้น้อยที่สุด

 • ลดการการหยุดทำงานเพื่อการบำรุงรักษาและการหยุดทำงานของระบบ
 • กำหนดแผนการบำรุงรักษาที่เหมาะสมและลดสิ่งที่ไม่จำเป็น
 • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ของคุณและเพิ่มผลผลิต

โปรแกรมการจัดการยานพาหนะสามารถช่วยรถยกที่มีขนาดเหมาะสม กำหนดแผนการบำรุงรักษาที่เหมาะสม และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

การจัดการยานพาหนะ

การปฏิบัติงานแบบทันเวลาและตรงตามลำดับ

การผลิตที่ราบรื่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องมีการจัดการวัสดุที่แม่นยำในเวลาและลำดับที่เหมาะสม

เพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยวิธีการจัดการวัสดุที่เชื่อถือได้และเป็นอิสระ

 • จัดการเวลาทำงานที่ยาวนานเพื่อดึงและส่งมอบชิ้นส่วน  
 • เอาชนะปัญหาการหยุดทำงานและปัญหาด้านคุณภาพที่อาจเกิดขึ้น
 • การเผชิญกับอุปสงค์ของอุปทานที่มีเวลาเป็นแรงกดดัน

รถลากจูงแบบนั่งได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในร่ม/กลางแจ้งที่ต้องเคลื่อนย้ายระยะไกล

รถลากจูง

การใช้พื้นที่

การประหยัดพื้นที่และการใช้พื้นที่ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นเป็นประเด็นที่มักพบในสภาพแวดล้อมการผลิตยานยนต์

เคลื่อนย้ายและจัดส่งได้เร็วขึ้นในพื้นที่จำกัด ในขณะที่ลดพื้นที่จัดเก็บ  

 • รถยกขนาดเล็กที่มีรัศมีวงเลี้ยวเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
 • ลดการจัดเก็บชิ้นส่วนคงคลังและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
 • สต็อกที่เหมาะสมที่สุดในสายการประกอบ

ระบบรถลากจูงและรถรางไฟฟ้าแบบคล่องตัวมอบผลผลิตสูงในพื้นที่จำกัด

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 4 ล้อ

โซลูชัน

ควบคุมได้ด้วยโซลูชันที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตด้วยโซลูชันที่เชื่อถือได้ที่สร้างผลิตภาพ

Image description

พบกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเรา

การค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับคุณ เริ่มต้นด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่ทั้งคู่รู้จักธุรกิจของคุณและเข้าใจสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ

ติดต่อเรา