รถยกสินค้าเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบกะทัดรัด

รถฟอร์คลิฟท์แบบกะทัดรัด Yale® Veracitor® สำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด