รถยกพาเลทแบบไฟฟ้า

รถยกพาเลทของ Hyster® เพื่อการขนส่งแนวราบที่มีประสิทธิผล