อุตสาหกรรม

จัดเก็บได้มากขึ้น เคลื่อนย้ายได้เร็วขึ้น ส่งมอบตรงเวลา

จัดเก็บได้มากขึ้น เคลื่อนย้ายได้เร็วขึ้น ส่งมอบตรงเวลา

3PL คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.6% ต่อปี ในช่วงห้าปีข้างหน้า ในขณะที่ยังคงปฏิบัติงานโดยมีกำไรที่น้อย คุณทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อยังคงมีความสามารถในการแข่งขันหรือไม่?

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอก (3PL)
การรักษาห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ให้หมุนเวียนและจ่ายชิ้นส่วนให้กับไลน์ผลิต

การรักษาห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ให้หมุนเวียนและจ่ายชิ้นส่วนให้กับไลน์ผลิต

ภายในปี 2030 รถยนต์ใหม่ประมาณหนึ่งในสามส่วนจะใช้พลังงานไฟฟ้าหรือไฮโดรเจน

ยานยนต์
เพิ่ม SKUs ให้มากขึ้น ไม่ใช่คอขวด

เพิ่ม SKUs ให้มากขึ้น ไม่ใช่คอขวด

กฎหมายการขนส่งเครื่องดื่มกำลังผ่อนคลาย - ยอดขายเพิ่มขึ้น 37.1% ในช่วง 5 ปี ข้างหน้า การปฏิบัติงานของคุณพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้หรือไม่?

เครื่องดื่ม
ความกดดันในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

ความกดดันในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

การปฏิบัติงานของคุณนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือไม่?

วัสดุก่อสร้าง
โซลูชันที่จัดการได้รวดเร็วขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น

โซลูชันที่จัดการได้รวดเร็วขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น

เนื่องจากประชากรทั่วโลกมีจำนวนถึง 8 พันล้านคน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการด้านการผลิตในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณพร้อมหรือไม? เราพร้อม

สารเคมีและวัตถุอันตราย
จัดเก็บและเคลื่อนย้ายได้มากขึ้น เร็วขึ้น

จัดเก็บและเคลื่อนย้ายได้มากขึ้น เร็วขึ้น

คาดว่ายอดขายออนไลน์จะเติบโตประมาณ 30% ในช่วง 4 ปีข้างหน้า การดำเนินการของคุณพร้อมสำหรับการจัดการยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากหรือไม่?

การตอบสนองคำสั่งซื้ออีคอมเมิร์ซและการค้าปลีก
เคลื่อนย้ายมากขึ้นและยังคงการสอบความปลอดภัยของอาหาร

เคลื่อนย้ายมากขึ้นและยังคงการสอบความปลอดภัยของอาหาร

ผู้บริโภคเกือบ 49% ซื้อของชำทางออนไลน์มากขึ้นทำให้ยอดขายเติบโต 40% คุณพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?

การกระจายสินค้าอาหารและห้องเย็น
ขยายธุรกิจของคุณด้วยต้นทุนขั้นต่ำ

ขยายธุรกิจของคุณด้วยต้นทุนขั้นต่ำ

ความต้องการที่ผันผวนและการใช้กำลังการผลิตเป็นสิ่งที่ท้าทายการปฏิบัติงานของคุณ-ขณะนี้เป็นเวลาที่จะเพิ่มผลผลิตสูงสุดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

โลหะ
อุตสาหกรรมกระดาษมีการเติบโตอย่างมาก แม้ว่าการผลิตหนังสือพิมพ์จะลดลงก็ตาม

อุตสาหกรรมกระดาษมีการเติบโตอย่างมาก แม้ว่าการผลิตหนังสือพิมพ์จะลดลงก็ตาม

การผลิตกระดาษทั่วโลกมีปริมาณมากกว่า 500 ล้านตันต่อปี ยุโรปผลิตได้ประมาณ 35% ของการผลิตทั้งหมด

กระดาษ บรรจุภัณฑ์ และการรีไซเคิล
อุตสาหกรรมดั้งเดิมที่รองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต

อุตสาหกรรมดั้งเดิมที่รองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต

Made Smarter ซึ่งเป็นการริเริ่มมูลค่า 20 ล้านปอนด์ จะดำเนินการจนถึงเดือนมีนาคม 2021 เพื่อสนับสนุนผู้ผลิต SME ในภาคการผลิตไม้เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ ๆ มาใช้

ไม้และไม้แปรรูป