วิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้าและการใช้งานรถยกที่เหมาะสมที่สุด

การปรับปรุงเมทริกซ์ DC

บทคัดย่อ

ไม่ว่าจะเป็นการเติมสินค้าที่ร้านค้าปลีกหรือการเตรียมส่งสินค้าตรงถึงผู้บริโภค คุณได้รับหน้่าที่ขนย้ายสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เติบโตขึ้น ทำให้มีความถูกต้องและความยืดหยุ่นที่เป็นสิ่งจำเป็น

และเพื่อปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่ เมทริกซ์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยคุณระบุความไร้ประสิทธิภาพที่แฝงอยู่ และขับเคลื่อนผ่านการทำงานประจำวันและความท้าทายที่จุดสูงสุด แต่เมทริกซ์ศูนย์กระจายสินค้า (DC) อะไรที่มีคุณค่าที่สุด? อะไรที่คุณควรพึ่งพาเพื่อปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค่าให้สูงสุด?

เมทริกซ์ DC ที่ดีที่สุด 12 อันดับ ในรายงานมาตรการ DC ประจำปี 2020 ของสภาการศึกษาและวิจัยคลังสินค้า (WERC) สะท้อนความต้องการของลููกค้าในยุคอีคอมเมิร์ซ - และการปฏิบัติงานการกระจายสินค้าและการตอบสนองคำสั่งซื้อที่เป็นไปตามความต้องการของพวกเขา

เอกสารไวท์เปเปอร์นี้นำเสนอเมทริกซ์ที่ดีที่สุดจากรายงานมาตรการ DC ของ WERC ในปี 2020 และเน้นวิธีการที่ดีที่สุดในการช่วยให้ใช้ประโยชน์จากรถยกจากสมรรถนะที่ดีที่สุดในรถระดับเดียวกัน