การยกระดับความสามารถในการผลิตด้วยความปลอดภัย

บทคัดย่อ

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนจากความพึงพอใจของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวันนี้ สร้างแรงกดดันมากขึ้นต่อพนักงานศูนย์กระจายสินค้าในการบรรลุเป้าหมายของความสามารถในการผลิต เส้นตายของการตอบสนองคำสั่งซื้อที่สั้นและการเลือกหยิบที่ซับซ้อน ประกอบกับค่าตอบแทนที่คิดตามผลผลิต สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานลืมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

จากข้อมูลของ สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสหรัฐอเมริกา (OSHA)ธุรกิจมีต้นทุนเกี่ยวกับการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงานประมาณ 170 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี – ค่าใช้จ่ายที่มาจากผลกำไรของบริษัทโดยตรง อย่างไรก็ตาม สถานที่ปฏิบัติงานที่สร้างระบบการจัดการความปลอดภัยและสุขภาพสามารถลดต้นทุนจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยลงได้ 20 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์

เอกสารไวท์เปเปอร์นี้นำเสนอวิธีการทีละขั้นตอนในการสนับสนุนสถานที่ทำงานที่สุขภาพดีกว่าและปลอดภัยกว่าด้วยการฝึกอบรม การบำรุงรักษาที่เหมาะสม และรถยกที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงาน