สร้างช่องเลือกหยิบมากขึ้นได้ถึง 140 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ลดการเคลื่อนที่และความต้องการแรงงาน

การเพิ่มความจุของช่องและประสิทธิภาพในการหยิบ

บทคัดย่อ

ในศูนย์กระจายสินค้า การตอบสนองคำสั่งซื้อที่รวดเร็วและถูกต้องเป็นตัวกำหนดความสำเร็จ แต่จำนวน SKU ที่เพิ่มขึ้นและลักษณะคำสั่งซื้อที่เปลี่ยนแปลง ระบบจัดเข้าชั้นวางและช่องเก็บที่ทำงานได้เพียงพอในอดีตอาจเริ่มเป็นตัวบั่นทอนประสิทธิภาพของการตอบสนองคำสั่งซื้อ นอกจากนั้น ความซับซ้อนของการหยิบและการเคลื่อนที่ของผู้ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น หมายความว่าผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้ากำลังเผชิญกับความท้าทายในการจัดเก็บ การตอบสนองคำสั่งซื้อและการเติมวัสดุให้มีประสิทธิภาพในขณะที่ SKU เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และการควบคุมต้นทุนแรงงานในขณะที่รักษาระดับการบริการลูกค้าในการจัดส่ง

เอกสารไวท์เปเปอร์นี้อภิปรายว่านวัตกรรมการออกแบบรถยกแบบหลายระดับสามารถขยาย “พื้นที่ทองคำ” ของช่องเลือกหยิบ ทำให้มีกลยุทธ์การกำหนดช่องเก็บใหม่ที่เพิ่มความจุและประสิทธิภาพของการหยิบ ลดความต้องการแรงงานและการจัดเก็บ และลดต้นทุนรวมของการจัดการวัสดุ