Yale Robotics

พัฒนาสู่เครื่องกลที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยหุ่นยนต์ Yale Robotics

หุ่นยนต์ Yale Robotics สามารถหยิบ ขนส่ง วางพาเลต และขนย้ายรถเข็นเพื่อช่วยคุณลดต้นทุนแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงาน

จะเป็นอย่างไร ถ้าคุณสามารถ...?

  • ลดต้นทุนแรงงาน 
  • ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม/การเริ่มงานใหม่จากอัตราการเปลี่ยนพนักงานสูง
  • เพิ่มการรักษาพนักงาน โดยมอบงานที่มีคุณค่าให้แก่พนักงานมากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • ลดสินค้าที่ชำรุดและอุบัติเหตุ

ข้อดีของ Yale Robotics

โหมดการทำงานแบบควบคู่

โหมดการทำงานแบบควบคู่

สามารถทำงานโดยอัตโนมัติตามเส้นทางที่ตั้งโปรแกรมไว้ และสามารถสลับเป็นโหมดแมนวลได้ด้วยการแตะปุ่มเดียว ซึ่งจะรองรับการดำเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ

โครงสร้างพื้นฐานแบบนำทางอิสระ

โครงสร้างพื้นฐานแบบนำทางอิสระ

ติดตั้งรวมอยู่ในการดำเนินงานเดิมด้วยคุณสมบัติการเชื่อมโยงโครงสร้าง เพื่อนำทางและหาตำแหน่งด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้กระจกสะท้อนเลเซอร์ สายนำทาง หรือแม่เหล็ก

การสนับสนุนในพื้นที่

การสนับสนุนในพื้นที่

Yale มีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายกว้างขวางที่พร้อมให้บริการและการสนับสนุนโซลูชันหุ่นยนต์ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดเวลาหยุดทำงาน

ปรับขนาดได้

ปรับขนาดได้

มีความสามารถในการทำงานเล็ก และขยายตามความต้องการของดำเนินงานที่เติบโตขึ้น

การขนส่งแนวนอน

การขนส่งแนวตั้ง

โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อติดต่อเกี่ยวกับYale Robotics 

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม